Gamla visitkort

Sorterade lite och hittade kompisar från förr!  Visitkort från möten och intervjuer. Svart den dominerande färgen och intressant så har både DJ Hell och Jeff Mills gått på guldtemat.

Känns inte som om det är så många som jobbar med visitkort idag. Snyggt ibland men är det någon som orkar? Ska jag skaffa nya? NEJ är svaret!

Notera att på baksidan på Jeff Mills visitkort finns hans programförklaring. Utan teorier och förklaringar kan vi inte gå vidare och lära oss något. Kloka ord som var färgade av den förväntansfulla känslan som fanns innan vi skulle kliva in i 2000talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *